ΚοινΣΕπ Ορεινή

Καινοτομία  στην Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση & Ανακύκλωση

Σκοπός

Η δημιουργία προστιθέμενης κοινωνικής αξίας μέσω της ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών και προϊόντων, χρησιμοποιώντας πρακτικές που είναι βιώσιμες περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά και οι οποίες προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Ποιοι είμαστε

Η Ορεινή είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) που ιδρύθηκε το 2015, από μία ομάδα δημιουργικών ανθρώπων ευαισθητοποιημένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, με όραμα να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ευαισθητοποίηση/ενημέρωση των Πολιτών/Δημοτών, στη φιλοσοφία της Ιεράρχησης της διαχείρισης αποβλήτων/απορριμμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην Πρόληψη και την Επαναχρησιμοποίηση, δημιουργώντας έτσι κοινωνική αξία για όλους.

Αποστολή της Ορεινής είναι να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη σύγχρονης νοοτροπίας για την διαχείριση να υλοποιήσει με καινοτόμες ιδέες και δράσεις το πρώτο “Πράσινο Σημείο” στην Ελλάδα.

Γιατί επαναχρησιμοποίηση;

Επαναχρησιμοποίηση είναι η συλλογή αντικειμένων που δεν είναι πλέον χρήσιμα/επιθυμητά στον αρχικό τους κάτοχο και η μεταπώληση τους σε χαμηλή τιμή σε άλλους χρήστες, εφόσον γίνεται με οργανωμένο τρόπο, διαφανείς και περιβαλλοντικά σωστές διαδικασίες και με πρωταρχικό στόχο την προώθηση κοινωνικών αξιών και όχι του ατομικού ή εταιρικού κέρδους.

Η επαναχρησιμοποίηση είναι η καταλληλότερη περιβαλλοντικά εναλλακτική λύση σε σχέση με άλλες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων, επειδή:

α) εξοικονομείται ενέργεια, η οποία δαπανάται για την παραγωγή των αγαθών αυτών, και επιπλέον πολύτιμες πρώτες ύλες όπως πετρέλαιο, νερό, ξυλεία, άνθρακας κ.α.

β) μειώνεται ο όγκος και το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση.

Επιπρόσθετα δημιουργούνται νέες και βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Κόστος διαχείρισης απορριμμάτων

Η Ορεινή, βασιζόμενη στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καινοτομεί προσφέροντας μοναδικές υπηρεσίες για τα ελληνικά δεδομένα προς ΟΤΑ, Φορείς και επιχειρήσεις, προωθώντας παράλληλα την οικολογική ευαισθησία και συμπεριφορά, και δημιουργώντας αξία και όφελος για την κοινωνία μας.

Από την εν λόγω σχετική νομοθεσία συμπεραίνουμε ότι υπάρχει νομική υποχρέωση για επίτευξη σημαντικών ποσοτικών στόχων για την αξιοποίηση, την ανακύκλωση, την διαλογή και την εκτροπής υλικών και ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα) από την ταφή μέχρι το 2020.

Επίσης επιτυγχάνεται μία σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων.

Menu Title